ขอบเขตของหน่วยวิจัยนี้เป็นการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ในจุดมุ่งหมายด้านแรกมุ่งเน้นกระบวนการที่มีต้นทุนและอุณหภูมิต่ำ อย่างเช่น กระบวนการหมุน  การพ่น  การหยด  และการจุ่มเคลือบ สำหรับผลิตฟิล์มบางที่มีคุณภาพสูงจากสารกึ่งตัวนำ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย รวมถึง เทคโนโลยีการเคลือบ ด้านการเกษตร และออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (เซลล์แสงอาทิตย์ ไดโอดเปล่งแสง และเซนเซอร์ตรวจจับแสง) ด้านที่สองมุ่งเน้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลศาสตร์ระดับนาโน คุณสมบัติทางเคมี การนำไฟฟ้า กลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า และความรู้เชิงลึกอื่น ๆ โดยทั้งสองด้านจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน และนำไปสู่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและทั่วโลก

RESEARCH INTERESTS

cnma201900260-toc-0001-m (1).jpg
  • Perovskite Solar cells, LEDs and other optoelectronic devices (การสร้างไฟฟ้าและแสงผ่านกระบวนการสารละลาย)

  • Crossover of business and R&D  

  • Radiative Cooling Thin Films (ฟิล์มลดความร้อน 4.0)

  • Thin films, coating, and printing technologies

  • Nanomechanics, nanotechnology, and nanoscale characterization

  • Our projects can support MatSci, Chemistry, Physics or engineering students. 

  • Like and follow our facebook page for updated info!

 

ANNOUNCEMENTS  

OUR NEWS COVERAGE

AFFILIATIONS

OUR DEGREE PROGRAMS

Our lab is a member of the School of Materials Science and Innovation, Mahidol University. There are three different degree levels of the MatSci programs.

BSc in Materials Science and NanoEngineering.  

MSc in Materials Science and Engineering.

PhD in Materials Science and Engineering.

Visit this link for admission. Contact our lab for scholarships for graduate students.

 

 

Faculty of Science,

Mahidol University

  • Facebook Social Icon
  • rg.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now